image
image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Buckley (TE)-Class Destroyer Escorts

As they appeared between 1943 and 1946. These ships are shown carrying three 3-in./50 cal. guns in single MK 22 mounts, one MK 1 40mm twin mount, ten 20mm MK 4 single mounts, one MK 3 21-in. triple torpedo tube mount, one MK 10/11 hedgehog projector, two MK 9 depth charge tracks, eight MK 6 K-gun depth charge projectors.

USS Buckley (DE-51)
USS Bull (DE-52)
USS Charles Lawrence (DE-53)
USS Daniel T. Griffin (DE-54)
USS Donaldson (DE-55)
USS Donnell (DE-56)
USS Fogg (DE-57)
USS Formoe (DE-58)
USS Foss (DE-59)
USS Gantner (DE-60)
USS Thomas J. Gary (DE-61)
USS George W. Ingram (DE-62)
USS Ira Jeffery (DE-63)
USS Lamons (DE-64)
USS Lee Fox (DE-65)
USS Amesbury (DE-66)
USS Essington (DE-67)
USS Bates (DE-68)
USS Blessman (DE-69)
USS Joseph E. Campbell (DE-70)
USS Reuben James (DE-153)
USS Sims (DE-154)
USS Hopping (DE-155)
USS Reeves (DE-156)
USS Fechteler (DE-157)
USS Chase (DE-158)
USS Laning (DE-159)
USS Loy (DE-160)
USS Barber (DE-161)
USS Lovelace (DE-198)
USS Manning (DE-199)
USS Neuendorf (DE-200)
USS James E. Craig (DE-201)
USS Eichenberger (DE-202)
USS Thomason (DE-203)
USS Jordan (DE-204)
USS Newman (DE-205)
USS Liddle (DE-206)
USS Kephart (DE-207)
USS Cofer (DE-208)
USS Lloyd (DE-209)
USS Otter (DE-210)
USS Hubbard (DE-211)
USS Hayter (DE-212)
USS William T. Powell (DE-213)
USS Scott (DE-214)
USS Burke (DE-215)
USS Enright (DE-216)
USS Coolbaugh (DE-217)
USS Darby (DE-218)
USS J. Douglas Blackwood (DE-219)
USS Francis M. Robinson (DE-220)
USS Solar (DE-221)
USS Fowler (DE-222)
USS Spangenberg (DE-223)
USS Ahrens (DE-575)
USS Barr (DE-576)
USS Alexander J. Luke (DE-577)
USS Robert I. Paine (DE-578)
USS Foreman (DE-633)
USS Whitehurst (DE-634)
USS England (DE-635)
USS Witter (DE-636)
USS Bowers (DE-637)
USS Willmarth (DE-638)
USS Gendreau (DE-639)
USS Fieberling (DE-640)
USS William C. Cole (DE-641)
USS Paul G. Baker (DE-642)
USS Damon M. Cummings (DE-643)
USS Vammen (DE-644)
USS Jenks (DE-655)
USS Durik (DE-666)
USS Wiseman (DE-667)
USS Yokes (DE-668)
USS Pavlic (DE-669)
USS Odum (DE-670)
USS Jack C. Robinson (DE-671)
USS Bassett (DE-672)
USS John P. Gray (DE-673)
USS Weber (DE-675)
USS Schmitt (DE-676)
USS Frament (DE-677)
USS Harmon (DE-678)
USS Greenwood (DE-679)
USS Loeser (DE-680)
USS Gillette (DE-681)
USS Underhill (DE-682)
USS Henry R. Kenyon (DE-683)
USS Bull (DE-693)
USS Bunch (DE-694)
USS Rich (DE-695)
USS Spangler (DE-696)
USS George (DE-697)
USS Raby (DE-698)
USS Marsh (DE-699)
USS Currier (DE-700)
USS Osmus (DE-701)
USS Earl V. Johnson (DE-702)
USS Holton (DE-703)
USS Cronin (DE-704)
USS Frybarger (DE-705)
USS Tatum (DE-789)
USS Borum (DE-790)
USS Maloy (DE-791)
USS Haines (DE-792)
USS Runels (DE-793)
USS Hollis (DE-794)
USS Gunason (DE-795)
USS Major (DE-796)
USS Weeden (DE-797)
USS Varian (DE-798)
USS Scroggins (DE-799)
USS Jack W. Wilke (DE-800)
 

 

image
image
image